Kurdî - USD

Language

Currency

Peyda nebû

Lêgerîna we bi tu berhemekê re li hev nekir